راهنمای پرداخت تسهیلات
‫راھنمایی پرداخت اقساط موسسه اعتباری ثامن‬

‫جھت پرداخت اقساط نیاز است که دارای یکی از کارتھای بانکی متصل به شبکه شتاب کشور باشید.‬

‫جھت انجام پرداخت به اطلاعات زیر نیاز می باشد

  • ‫شماره کارت‬ ‬
  • رمز دوم کارت‬‬
  • کد اعتبار سنجی cvv2
  • ‫‫تاریخ انقضای کارت‬
  • ‫شماره تسھیلات در موسسه اعتباری ثامن‬

‫بعد از ورود به سامانه ی پرداخت اقساط, اطلاعات خواسته شده مطابق فرم زیر وارد نماید.‬

‫پس از تکمیل فرم و اطمینان از صحت اطلاعات بایدبرروی گزینه ادامه کلیک نمایید.‬

‫در صورت صحیح بودن‬ ‫اطلاعات شما به فرم تایید اطلاعات انتقال می یابید.‬

‫بعد از بررسی نمودن واطمینان از صحت اطلاعات برای پرداخت برروی گزینه ی ادامه کلیک نمایید.‬

‫بعد از تایید اطلاعات شما به سامانه ی اینترنتی پرداخت موسسه اعتباری ثامن انتقال می یابید.‬‬

‫در این صفحه شما بانکی که باآن قصد پرداخت دارید را انتخاب می نمایید و سپس سیستم شمارا به‬ ‫درگاه پرداخت الکترونیک آن بانک منتقل می نمایید.بعداز پرداخت سیستم شما را به صفحه نھایی جھت‬  دریافت کد پیگیری و اطلاع از وضعیت در خواست منتقل می نمایید  (در این مر حله شماره ترا کنش را‬‫جھت پیگیری حتما نزد خود نگھداری نمایید)

جهت پیگیری کد رهگیری را نزد خود نگهدارید

© تمام حقوق این محصول متعلق به موسسه اعتباری ثامن می باشد
طراحی و پشتیبانی شرکت ثامن ارتباط عصر