راهنمای پیگیری تراکنش
‫راھنمایی پیگیری تراکنش ھای موسسه اعتباری ثامن‬

‫جھت پیگیری تراکنش به اطلاعات زیر نیاز می باشد:‬

  • ‫کد پیگیری‬
  • ‫ایمیل(ایمیلی که در زمان پرداخت وارد نموده اید)

‫بعد از ورود به سامانه ی پیگیری تراکنش ھا, اطلاعات خواسته شده مطابق فرم زیر وارد نماید.‬

‫پس از تکمیل فرم و اطمینان از صحت اطلاعات بایدبرروی گزینه ادامه کلیک نمایید.در صورت صحیح بودن‬

‫اطلاعات شما به صفحه ی نتیجه پیگیری تراکنش انتقال می یابید انتقال می یابید.‬

© تمام حقوق این محصول متعلق به موسسه اعتباری ثامن می باشد
طراحی و پشتیبانی شرکت ثامن ارتباط عصر