سامانه ی پرداخت الکترونیکی موسسه اعتباری ثامن

ورود شما را به سامانه ی پرداخت الکترونیک موسسه اعتباری ثامن خير مقدم عرض نموده و توجه شما را به موارد ذيل جلب مي نمايد.

با استفاده از این سامانه شما بدون مراجعه به شعبه وتنها با داشتن کارت بانکی متصل به شبکه شتاب کشور می توانید
- اقساط   خود را پرداخت نمایید

© تمام حقوق این محصول متعلق به موسسه اعتباری ثامن می باشد
طراحی و پشتیبانی شرکت ثامن ارتباط عصر